Mourkové

mourkoveVe třídě s dětmi pracují

Mgr. Renáta Nováková - paní učitelka

Telefon: 777 348 537

E-mail: 

 

Mgr. Jana Šmiedová - paní učitelka

Telefon: 602 232 249

E-mail: janasmied@seznam.cz

 

Mgr. Šárka Brambůrková  paní učitelka

E-mail: bramburkovas@seznam.cz

 

Mgr. Jana Hlavničková - pedagogická asistentka

 

Kateřina Štroffeková - pedagogická saistentka

 

 

Třídní vzdělávací program pro rok 2017/2018 se jmenuje

"Čtvero ročních dob se zvířátky"

 

Tematický blok "Čtvero ročních dob se zvířátky" je rozdělen do čtyř částí podle jednotlivých ročních období. Každé roční období má svůj typický charakter, který se promítá do přírodních změn a života všude kolem nás. V biorytmu každého živočicha hraje roční období zásadní význam. Jaký a proč, to chceme dětem zprostředkovat tematickým blokem, ve kterém jsou roční období zastoupena konkrétním živočichem:

  • jaro - žába
  • léto - mravenec
  • podzim - ježek
  • zima - sýkora

Jaro je obdobím probouzení přírody po dpouhém zimním odpočinku. Ze zimního spánku se probouzejí i žáby, důležitá a zároveň ohrožená skupina živočichů. K tomu, že jsme se rozhodli věnovat pozornost žábám a dětem je více přiblížit, nás vedla právě tato skutečnost. V této části tematického bloku se děti mohou seznámit se životem žab formou různých pracovních činností a her. Uvědomí si, že žába je velmi užitečný živočich - obojživelník, který si zasluhuje naši pozornost a ochranu. A nemusí zůstat u slov. Čas, kdy se žáby vracejí zpět do místa svého narození, aby zde na svět přivedly novou generaci žab, je právě tady a bylo by dobré umožnit dětem jejich sledování, pokud ne v přírodě, tak alespoň zprostředkovaně.

Realizace jednotlivých bloků trvá jeden až dva týdny, s přihlédnutím k dalším aktivitám, kterých se děti v mateřské škole zúčastní. Zpracování témat je vázáno na určité roční období, proto bude realizováno v době, kdy je téma aktuální.