Lvíčata

lvicataVe třídě s dětmi pracují


Dagmar Šimáčková - paní učitelka

Telefon: 728 957 426

E-mail: Dagmarsimackova@seznam.cz

 

Adéla Hanibalová zástupkyně ředitelky

Telefon: 777 867 587

E-mail: adelahanibalova@seznam.cz

 

Bc. Alžběta Poskočilová - paní učitelka

 

Agneszka Hlaváček - paní učitelka

 

Lucie Raková Lintymerová- asistent pedagoga

 

Lucie Krajlová - asistent pedagoga

 

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2017/2018 se jmenuje

"Staré pověsti české"

aneb

Po stopách našich předků

 

V letošním roce jsme připravili pro děti malý výlet do historie. Formou pohádek a příběhů je chceme seznámit s některými starými českými pověstmi. S naší historií a životem našich předků. Každý měsíc bude zařazen projektový týden, kde se děti vždy dozvědí něco z naší historie a téma dále zpracují hudebně, výtvarně, literárně, dramaticky i rukodělně.

Děti se tak například dozvědí, jak přišel Praotec Čech na horu Říp, jak Libuše věštila slávu Prahy a za muže si vzala Přemysla Oráče, jak silný Bivoj přemohl kance, proč skákal Horymír na Šemíkovi z Vyšehradu, co se přihodilo ve Faustově domě, jak se stavěl Karlův most nebo Pražský orloj. Jak to bylo s dívčí válkou a proč Blaničtí rytíři odpočívají v hoře Blaník a také kdo to byl kouzelník Žito.

Všechny texty budou upraveny do podoby vyhovující dětskému chápání tak, aby byly srozumitelné a poutavé.

Kromě toho však budeme stále pokračovat v poznávání okolního světa, přírody a dějů v ní, tak, jak souvisejí s ročními obdobími, seznamovat se se životem a prací lidí, s jejich vztahy k sobě i k okolí. Nevynecháme ani poznání lidského těla, nebo vědu a techniku.

Chceme tak zajistit všestranný harmonický rozvoj dětí v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a s naším Školním vzdělávacím programem.

 

Další informace a zajímavosti z dění ve třídě najdete na www.lvicatatygrici.rajce.idnes.cz.