Lvíčata

lvicataVe třídě s dětmi pracují


Dagmar Šimáčková - p. učitelka

Telefon: 728 957 426

E-mail: Dagmarsimackova@seznam.cz

 

Adéla Hanibalová – zástupkyně ředitelky

Telefon: 777 867 587

E-mail: adelahanibalova@seznam.cz

 

Lucie Lintymerová - asistent pedagoga

 

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2016/2017 se jmenuje

"Rok v přírodě"

 

V letošním školním roce se bude náš třídní vzdělávací program inspirovat přírodou. Budeme průzkumníky a budeme objevovat nejrůznější tajemství přírody - jak se rozmnožují rostliny a kde schovávají semínka, jak a kde stavějí ptáci hnízda. Jaký je život v lese, na poli, na louce a u vody. Jak se žije v podzemí, jak a proč se střídají čtyři roční období a co je pro ně typické. Jak s tím souvisí počasí a jak se dokáže proměňovat. Jak jsou různí živočichové uzpůsobeni k životu v určitém prostředí, jaká vytvářejí společenství.

Proč je příroda pro člověka důležitá a jak by se k ní měl chovat, aby jí neubližoval. Co z přírody lze využít a jak.

V rámci výtvarných, pracovních i dalších činností budeme hodně využívat nejrůznější druhy přírodnin a přírodních materiálů. Praktickými činnostmi a pokusy budeme zkoumat jejich vlastnosti.

Kromě toho se budeme také zajímat o naše tělo a zdraví, o život ve městě a na vesnici, o různé druhy dopravy a spoustu dalších věcí.

Zapojíme se také do celoškolních projektů a dalších aktivit, při kterých budeme navazovat kontakt s dětmi i dospělými v celé mateřské škole i mimo ni.

Všechna témata budou zpracována v souladu se Školním vzdělávacím programem.

 

"Jedině příroda dělá velké věci zadarmo"   René Descartes

"Přiroda je stále otevřená kniha ve které stojí za to číst"   Antonio Gaudí

"Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat"    Francois Bacon

 

Další informace a zajímavosti z dění ve třídě najdete na www.lvicatatygrici.rajce.idnes.cz.