Zajímavosti

Inspirujeme se navzájem

Každý pedagog absolvuje dopolední vzdělávání ve spřátelené mateřské škole formou stínování. Stínování je jednou z metod, která nabízí jednak možnost získání nových podnětů, inspirace, možnost "helikoptérového pohledu" na školu, konfrontovat v praxi nové znalosti, ale i posoudit dosavadní "zaběhané" postupy.

Projekt umožňuje vzájemné navázání spolupráce, pozorování, řízené rozhovory, získávání informací, o škole, o problémech, možnostech řešení, příklady dobré praxe, identifikace důležitých témat, která se "vynoří" během pozorování ve škole.

Získané informace a zkušenosti přispějí ke zkvalitnění práce a řešení úkolů. Důležitou roli hraje mnohotvárnost a různorodost průběhu, složení stážistů, zastoupené typy škol.

Na základě proběhlých stáží je prostor k diskuzi

  • charakteristika a organizační schéma školy, rozdělení pravomocí v rámci školy mezi pedagogy, vnitřní a vnější informační systém
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků (priority pro vzdělávání na školní rok, předávání poznatků, přínos pro vzdělávací-výchovný proces)
  • profesní rozvoj pedagogických pracovníků
  • práce asistenta pedagoga v mateřské škole a spolupráce s učitelkou na třídě
  • práce a zkušenosti s integrovaným dítětem
  • sebereflexe stážisty

Díky tomuto projektu pedagogové získávají:

  • nové poznatky a zajímavosti
  • inspiraci a náměty k dalšímu vzdělávání
  • pedagogické přístupy
  • prevence vyhoření

 

ch - 05.09.2016

Zpět