Zajímavosti

Atletika do škol

Atletika je určena pro děti od 4 let, ale momentálně je složena převážně z předškolních dětí, pro které je projekt primárně určen. Snažíme se pestrou a zajímavou formou seznámit děti se základními pohybovými dovednostmi - běh, skok, hod.

Atletika probíhá 1x týdně. V zimním období a za nepříznivého počasí docházíme do tělocvičny ZŠ Mendelova, kde rádi využíváme nejen velkého prostoru, ale i pestrého vybavení tělocvičny (nářadí, horolezecká stěna apod.). V létě využíváme i prostory okolních hřišť s umělým povrchem. Naším cílem je podpořit v dětech kladný vztah ke sportu tak, aby byl nedílnou součástí jejich života.

Co vše projekt pro děti přináší:

 • podporuje a posiluje správné držení těla
 • děti se učí běhat, skákat, stát na jedné noze v rovnovážné poloze
 • zvládají nižší překážky
 • procvičují různé druhy lezení
 • učí se házet a chytat míč
 • učí se cvičit s různým náčiním a na různém nářadí
 • učí se bezpečně pohybovat ve skupině
 • uplatňují postřeh a rychlost
 • učí se řídit pokynem dospělého a uposlechnout ho
 • rozlišují vpravo a vlevo na vlastním těle a v prostoru s oporou o nějaký předmět
 • rozlišují základní prostorové pojmy
 • učí se orientovat v řadě, v zástupu
 • učí se orientovat v prostoru podle slovních pokynů
 • uvědomují si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití
 • učí se rozhodovat o svých činnostech
 • učí se přijmout drobný neúspěch
 • jsou vedeny k tomu, aby se uměly přizpůsobit změnám
 • učí se přijímat pokyny
 • učí se spolupracovat při hrách
 • učí se důvěřovat vlastním schopnostem
 • jsou vedeni k cítění sounáležitosti s ostatními
 • učí se dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla
 • učí se chápat podstatu hry a její pravidla, dodržují pravidla her a jiných činností
 • učí se hrát spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat

ch - 05.09.2016

Zpět