Zajímavosti

Den Země

Projekt se realizuje na zahradě mateřské školy. Prostor zahrady se zabezpečí (uzamčení bran, dozory na stanovištích...). Po zahradě jsou rozmístěna a označena jednotlivá stanoviště. Na každém stanovišti je jeden pedagog (asistent). Děti se rozdělí do skupinek. Každá skupina dostane startovní listinu, se kterou bude samostatně obcházet jednotlivá stanoviště. Každé splnění úkolu bude zaznamenáno do startovní listiny. Po splnění všech úkolů na stanovištích dostanou děti drobnou odměnu a upomínku na tento den (keramický ptáček, kytička...). Na závěr oslavy Dne Země si všichni společně zazpívají písničku, vztahující se k tématu (např. Chválím tě, Země má...).

Jednotlivá stanoviště:

1) Poznáváme zvířata - úkolem je složit trojici - zvíře, stopa, potrava. Jako pomůcku využijeme např. pexetrio savci

2) Poznáváme stromy - úkolem je složit trojici - strom, list, plod. Opět využijeme např. pexetrio Stromy

3) Jak roste rostlinka - od semínka k plodu. Úkolem je seřadit obrázky s jenotlivými fázemi klíčení fazole ve správné posloupnosti. Pomůckou jsou obrázky klíčící fazole.

4) Co ukrývá obrázek - úkolem je poskládat puzzle  zvířete. Jako pomůcku použijeme rozstříhaný obrázek

5) Třídíme odpad - úkolem je roztřídit odpad do správných popelnic. Pomůcka - věci z plastu, skla, papíru, tetra pack, směsný odpad a nakreslené barevné popelnice na tříděný odpad.

6) Tvoříme z odpadového materiálu - úkolem je vyrobit křídla papírové holubičky z novinového papíru. Pomůcky - barevné časopisy a noviny, vystřižená papírová holubička, fix na dokreslování

7) Co je na obrázku špatně? - určit a pojmenovat, co je na obrázku špatně a zdůvodnit proč. Pomůcka - obrázky s ekologickou tematikou.

8) Kde žijí? - úkolem je rozdělit zvířata podle biotopů v kterých žijí - domácí, les, pole, louka, voda. Pomůcka: obrázky jednotlivých biotopů a obrázky zvířat

9) Najdi rozdíly mezi obrázky - úkolem je vyhledat odlišnosti mezi dvěma obrázky. Pomůckou jsou dvojice obrázků.

10) Potravní řetěžec - úkolem je sestavit potravní řetězec od rostliny až k predátorovi. Pomůcka: obrázky rostlin a zvířat

11) Vyber správnou odpověď - kvíz - vybrat správnou odpověď na otázky týkající se přírody

12) Malí pěstitelé - úkolem je zasít rostlinku (fazole) a sledovat nadále její vývoj. Pomůcky: fazole, květník s hlínou, konvička s vodou

ch - 12.08.2016

Zpět