Zajímavosti

Adventní muzicírování

Nabízí dětem hudební aktivity vztahující se tematicky k zimnímu adventnímu času a vánocům. Kromě zpěvu jsou zde zařazeny rytmické hry, intonační cvičení, pohybová improvizace, hra na různé rytmické, melodické a zvukomalebné nástroje a také netradiční techniky zpěvu - např. kánon.

Jednotlivé činnosti jsou koncipovány tak, aby se v různé náročnosti mohly zapojit všechny věkové skupiny dětí. Provázaností úkolů budou spolupracovat též třídy navzájem. Každá třída zároveň přispěje do programu vlastním vystoupením. Děti se tak budou střídat i v roli zpěváků a posluchačů. Vyvrcholením projektu by měla být společná hudební produkce, společný nácvik písně se zimní nebo vánoční tematikou. Rozsah využitých písní z nabídky se bude přizpůsobovat zájmu dětí, jejich schopnosti koncentrace a ochoty ke spolupráci. Podle potřeby se bude nabídka redukovat nebo obohacovat.

Obsah projektu

 • rytmizace říkadel a rytmické hry - využití rytmických nástrojů
 • svátek sv. Martina v říkadle a písni
 • lidové pranostiky - sv. Barbora - deklamace a práce s dynamikou projevu
 • hádanka - jak se pozná čert - pohyb, práce s tempem zpěvu
 • čertovská rozpočitadla - práce v dialogu
 • říkadla o čertech s pohybovým vyjádřením
 • zimní písně - ukázky vystoupení jednotlivých tříd
 • zimní kánon
 • vánoční písně a koledy - společně nebo po třídách
 • společný nácvik vánoční písně
 • závěrečné společné pěvecké vystoupení

ch - 29.11.2016

Zpět