Zajímavosti

Odemykání zahrádky - vítání jara

Motivace projektu:

Učitelky si spolu s dětmi popovídají o tom, jak se příroda probouzí k jaru. Jak se objevují první jarní květiny, že se k nám vracejí tažní ptáci, na stromech raší pupeny, sluníčko více svítí.

Je vhodné si s dětmi připomenout, jak jsme na podzim společně zahrádku zamykali a teď přišel čas ji opět odemknout a probudit. V rámci motivace vyženeme symbolicky zimu, například básničkou:

Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svléknu zimní kabátek.

Prvotní motivaci provedou paní učitelky v jednotlivých třídách. Další část projektu je realizována na školní zahradě, kde jsou po celém prostoru rozmístěna a označena stanoviště, na kterých jsou připraveny i obrazové materiály k tématu. Děti zde plní různé úkoly:

  • 1. stanoviště - narcis - grafomotorika, děti mají za úkol kreslit klacíkem nebo prstem do písku nejprve uvolňovací cviky a nakonec sluníčka. Přitom se naučí říkanku: Podívej se babičko, namaluji sluníčko. Sluníčko má očka, jak nějaká kočka. Sluníčko se usmívá a tiše si povídá. Svítím, svítím na stromy, posvítím i na domy. Svítím také kotěti, nejvíc svítím na děti.
  • 2. stanoviště - pomněnka - chůze na chůdičkách po chodníku (přecházíme rozvodněný potůček)
  • 3. stanoviště - tráva - společný zpěv písně Travička zelená a výroba věnečku z vrbového proutí
  • 4. stanoviště - fialka - hádanky o ptáčcích, kteří se k nám vracejí z teplých krajin (čáp, vlaštovka, špaček...)
  • 5. stanoviště - bledule - děti vyhledávají ve vymezeném prostoru obrázky jarních květin a správně je pojmenovávají
  • 6. stanoviště - petrklíč - pracovní list, na kterém děti vyhledávájí podle tvaru, který klíč patří ke kterému zámku
  • 7. stanoviště - konvalinka - téma čištění studánek, děti loví z kbelíku s vodou korálky a navlékají je na provázek. Vytvoří dekorativní závěs, který učitelka uváže na větev stromu.

Na závěr celého projektu děti všech tříd společně ozdobí barevnými stužkami vrbové větévky zapíchané ve velkém květináči, který je pak umístěn před vchodem do mateřské školy jako první jarní dekorace.

ch - 05.09.2016

Zpět