Zajímavosti

Zamykání zahrádky - adventní těšení

Průběh projektu:

Projekt je realizován z části na zahradě mateřské školy a z části v prostorách školy. V úvodu učitelka vypráví dětem příběh o narození Ježíška. Objasňuje dětem, že Advent je doba zastavení se a připomenutí si minulosti a s ní spojených zvyků. Lidé dříve dělili rol na dobu setí, sklizně a čas zimního odpočinku. Vše se odehrává v cyklech, proto když teď utichá příroda, nastává čas odpočinku, společně trávených chvil, rozhovorů a společného rozjímání.

Děti společně prožijí chvíle radosti a veselosti, zpívání, tančení, koledování a hraní. Na jednotlivých stanovištích jsou pro ně připraveny úkoly. Touto dobou nás provede několik světců, kteří jsou spojeni s lidovými tradicemi tohoto období:

  • sv. Kateřina - (25.11.) poslední rozpustilé veselí a tance před zahájením postní doby adventní - děti si zatančí a hodí housle do komína na znamení zahájení Adventu
  • sv. Ondřej - (30.11.) předpovídal dívkám, kdy se která vdá a kterým směrem od domova (odkud se ozve pes nebo kohout). Děti s učitelkou utvoří kruh a hrají sluchové hry 
  • sv. Barbora  - (4.12.) úkolem dětí je zazpívat nějakou písničku, nebo přednést básničku. Za to jsou odměněni sladkostí a třešňovou větvičkou, kterou si dají ve třídě do vázy k narychlení
  • sv. Ambrož - (7.12.) úkolem dětí je nepozorovaně v tichosti projít kolem kostýmované postavy, tak, aby je nezahlédla. Ambrož rozhazuje mezi děti pamlsky, ale také je vyplácí košťátkem
  • sv. Martin - (11.12.) přijíždí na bílém koni, přiváží zimu. Úkolem dětí je kreslení sněhových vloček na velký formát papíru (kolektivní práce). Děti také zazpívají písničku k svátku sv. Martina
  • sv. Lucie - (13.12.) kontrola úklidu, kde najde nepořádek, rozhází další věci a děti musejí znova uklízet. Úkolem dětí je namotávat vlnu na klubíčko

Na zahradě mateřské školy pak děti připraví krmítka pro ptáky, navlékají buráky na nit a zavěšují na stromy, rozvěšují lojové koule.....

Na závěr celého projektu si děti pustí na vodu plovoucí svíčky, zapálí první svíčku adventního věnce nebo vytvoří na pískové ploše spirálu z chvojí a svíček.

ch - 05.09.2016

Zpět