Zajímavosti

Olympijské hry v mateřské škole

Průběh projektu:

První den proběhne slavnostní zahájení na zahradě mateřské školy. Děti nastoupí s olympijskou vlajkou a vlajkami všech tříd. Je zapálen olympijský oheň a děti složí k rukám ředitelky školy slavnostní olympijský slib:

Slibuji na svou čest,
že budu závodit tak,
abych nikomu neublížil.
Budu dodržovat pravidla,
nebudu se posmívat slabším
a budu pomáhat ostatním.
Tak slibuji.

V dalších dnech probíhají sportovní soutěže na hřišti FC Háje podle rozpisu. Děti jsou rozděleny do jednotlivých družstev podle kategorií. Na jednotlivých stanovištích se pak soutěží se v těchto disciplínách:

  • běh na krátkou trať - sprint 30 m (nejmladší)
  • běh na krátkou traš - sprint 50 m (prostřední a nejstarší)
  • běh na dlouhou trať
  • běh přes překážky
  • skok z místa
  • trojskok z místa
  • hod tenisákem do dálky
  • hod oštěpem
  • hod míčem obouruč
  • hod diskem

Jako doplň kové aktivity je zařazen fotbálek, skoky v pytlích, hod na cíl....

Poslední den po vyhodnocení výsledků je olympiáda zakončena slavnostním předáváním medailí a diplomů podle jednotlivých kategorií.

V rámci soutěžního klání probíhá též "Paralympiáda". Integrované děti nají vlastní kategorii, jednotlivé disciplíny plní podle svých možností spolu s ostatními dětmi. Ve vyhodnocení jsou všichni odměněni jako vítězové.

ch - 05.09.2016

Zpět