Zajímavosti

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem je jednou z akcí, která vznikla jako boj o zájem dětí o dětské čtenářství. Dnešní způsob života četbě příliš nepřeje. Děti si málokdy čtou (resp. je jim čteno). Pro moderní rodiče bývá pohodlnější, když svému dítěti pustí počítač, CD nebo DVD. Proto je naší snahou dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že četba je veliké dobrodružství. Mluvené slovo a osobní kontakt jsou nenahraditelné. V rodinách, kde rodiče čtou, nemívají děti závažné problémy s výslovností, později se čtením, dělají výrazné pokroky v rozvoji komunikačních dovedností a zlepšuje se jim pasivní i aktivní slovní zásoba.

Meroda osobního vzoru předčítání vznikla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a je nápadem knihovnic Mirky Čápové a Hanky Hanáčkové.

Večer začíná přivítáním dětí. Seznámí se formou vyprávění s autorem vybraného textu, s literárním dilem (knihou). Po navození příjemné atmosféry a motivaci je dětem přečten příběh. Po jeho soustředěném poslechu se dále s textem pracuje - hovoří se o přečteném (rekapitulace), vyvozují se závěry, poučení. Následuje další práce k tématu - například vybarvování omalovánek, jednoduché výtvarné tvoření, poslech vhodného hudebního doprovodu.......

Po malém občerstvení (druhá večeře) a hygieně se děti pomalu ukládají ke spánku. Podle jejich přání lze dále číst a vybírat příběhy a vyprávění z oblíbených knih.

V ranních hodinách děti společně posnídají a odcházejí s rodiči. Odnášejí si s sebou své výrobky, pamětní list, propagační předměty k akci ale hlavně dojmy a zážitky. Je žádoucí, aby se rodiče zapojili a nechali si od dětí vše vyprávět.

Jako další doprovodné aktivity doporučujeme:

  • výstavy knížek
  • návštěva knihovny, případně s výukovým programem
  • beseda se spisovatelem, ilustrátorem
  • předčítání z knih různými osobnostmi (spisovatel, herec, veřejné osoby - zastupitelé, učitelé, souruzenci, rodiče, prarodiče...)
  • dramatizace pohádek, loutkové divadlo
  • hry, tvoření, pracovní listy, tvořivé psaní, malované pohádky, prezentace směrované do oblasti předčtenářské a čtenářské gramotnosti
  • zapojení rodičů (občerstvení, odměny, společné nocování, rozhovory s dětmi o prožitcích)
  • hudební činnosti
  • artefiletika

ch - 05.09.2016

Zpět