Zpíváníčko

Hudební kroužek rozvíjí taneční i muzikální schopnosti dětí, podněcuje jejich fantazii a tvořivost. Vnímání hudby rozvíjí také vyjadřovací schopnosti, rytmické cítění a děti takto poznávají hudební řeč (rytmus, tempo, dynamiku a melodiku).

S dětmi pracujeme s pomocí písní, říkadel, tanečních her a každé téma ztvárníme také výtvarně. Používáme náměty blízké dětem – zvířátka, hračky, pohádkové postavy …

 

Kdy se scházíme:

pondělí 15,30 - 16,15 hodin
 

Cena: 900,–/ pololetí

Platba:

číslo účtu : 72585319/0800

variabilní symbol: 60227 + variabilní symbol dítěte


Lektorky:

Adéla Hanibalová, tel.: 777 867 587

Bc. Pavlína Heřmanová, tel.: 607 929 107