Flétna

Veselé pískání - zdravé dýchání.

Již název napovídá o charakteru výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu. Vychází převážně z metodiky prof. Václava Žilky, autora a propagátora rehabilitace dýchání hrou na zobcovou flétnu. Ta patří mezi nejsnáze zvládnutelné hudební nástroje, se kterým mohou děti podnikat první pokusy o hru. Seznamují se při tom nenásilnou formou s prvky hudební nauky, rozvíjejí rytmické a intonační cítění.

Ze zdravotního hlediska je velkým přínosem nácvik hlubokého bráničního dýchání, děti se učí zapojovat zádové svaly při nádechu, prodlužovat výdechovou fázi. Dechová cvičení lze vnímat jako prevenci proti dýchacím potížím a astmatu.

Výuka začátečníků začíná zábavnou formou bez znalosti not, nápodobou prstokladu a podle sluchu. Hned od začátku se děti učí pojmenovávat jednotlivé tóny, seznamují se s notami „klučičími a holčičími“ (nota h – Honzík, nota a – Adélka….), později snáze zvládnou hru podle notového záznamu. Pro lepší orientaci v melodii a rytmu využíváme známá říkadla a jednoduché písničky.

Tím, že se děti učí hrát na flétničku, získají i něco navíc, a to lásku k hudbě, kterou samy provozují.


Pro koho je určeno:

Pro děti od věku čtyř a půl let


Co děti potřebují:

Sopránovou zobcovou flétnu z umělé hmoty – doporučujeme Aulos nebo Yamaha, desky s euroobaly na zakládání materiálů


Kdy se scházíme:

Středa

  • 15,00 - 16,15


Cena:

800,- / pololetí

V ceně kurzu jsou započítány kopírované materiály, které slouží rodičům pro kontakt s výukou

Platba:

číslo účtu: 72585319/0800

variabilní symbol: 60225 + variabilní symbol dítěte


Lektorka:

Eva Michálková, tel.: 732 530 145