Fotbal

 

Fotbalový kroužek je určen všem dětem, které mají rády pohyb a hry s míčem.

Kroužek fotbalu nabízí dětem pohybové aktivity spojené s míčovou hrou. Děti se učí bezpečně chodit, běhat i skákat v běžném pohybu, vyrovnávat svalové dysbalance, pohybovat se bezpečně ve skupině dětí a to i v terénu. Orientovat se v prostoru. Pohybují se dynamicky, zrychlují a zpomalují, pohybují se aktivně delší dobu v řízené i spontánní činnosti.

Rozvíjejí se také jejich manipulační schopnosti s náčiním, učí se koulet, házet a chytat míč, kopat. Procvičuje se koordinace ruka x oko.

U dětí se rozvíjejí kooperativní dovednosti. Protože se jedná o kolektivní hru, učí se projevovat zájem o spolupráci, přizpůsobovat se společenství, respektovat a dodržovat pravidla hry, hrát spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat.

Učí se přiměřeně reagovat na dané situace, zvládat kladné i negativní emoce, přijímat kladné hodnocení i drobný neúspěch.

V jarních a podzimních měsících budou děti využívat pobyt venku - podle počasí buď travnatý povrch na zahradě nebo hřiště s umělým povrchem. V zimním období bude vyjednána možnost navštěvovat velkou tělocvičnu základní školy.


Co děti potřebují:

Pohodlné sportovní oblečení a pevné sportovní boty se světlou neklouzavou podrážkou.


Kdy se scházíme:

úterý 11,00 až 11,45 hodin

 

Cena:

300,-/pololetí

 

Platba:

číslo účtu: 72585319/0800

variabilní symbol: 60231 + variabilní symbol dítěte


Lektorka:

Jaroslava Šiklová - telefon: 724 177 777