Angličtina

 

Pohádková angličtina

Při výuce angličtiny se budeme s dětmi každý týden setkávat s kocourem Vavřincem, který na děti mluví pouze anglicky a který nám bude vyprávět pohádky.

Hlavním cílem je získání základů pro další jazykové vzdělávání a zejména utváření kladného vztahu dětí k poznávání, učení a k anglickému jazyku jako takovému. Pasivní stránka jazyka bude upřednostňována před aktivní. Tím se děti budou nenásilnou a zábavnou formou učit novým slovíčkům, jednoduchým větním spojením, písničkám a básničkám. K tomu budeme využívat i dalších didaktických pomůcek a her.

Kdy se scházíme:

čtvrtek 15,00 - 15,30 případně 15,30 - 16,00

Co děti potřebují:

desky s euroobaly na zakládání pracovních listů, omalovánek, textů a podobně

Cena:

900,-/ pololetí

Platba:

číslo účtu: 72565319/0800

variabilní symbol: 602235 + VS dítěte

Lektorka:

Bc. Alžběta Poskočilová

telefon 721 589 336